Шановні мешканці Куп’янської міської територіальної громади!

Дата: 29.04.2024 09:19
Кількість переглядів: 34

 Управління праці та соціального захисту населення Куп’янської міської ради доводить до вашого відома, що з метою сприяння інтеграції та поглиблення соціальної підтримки та адаптація захисників і захисниць України шляхом поєднання зусиль органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності для реалізації комплексу заходів, спрямованих на  забезпечення умов для переходу  захисників   і захисниць України від військової служби до цивільного життя, надання додаткових соціальних гарантій, підтримки розвитку ветеранського спорту, отримання послуг у сфері освіти і культури, сприяння працевлаштуванню та бізнес-ініціативам, вшанування  захисників   і захисниць України та увічнення пам’яті загиблих, Харківською обласною військовою адміністрацією прийнято комплексну Програму підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей в Харківській області на 2024-2028 роки.

Внаслідок реалізації Програми має підвищитися рівень життя захисників і  захисниць України та членів їхніх сімей через удосконалення системи  соціальної адаптації, посилення спроможності, стимулювання економічної активності, забезпечення реалізації їхніх прав та гарантій, зокрема через:
створення умов для адаптації захисників і захисниць України до цивільного життя;
надання додаткових гарантій у сфері соціального захисту;
забезпечення працевлаштування та залучення до підприємницької діяльності;
отримання послуг у сфері освіти і культури;
розвиток ветеранського спорту;
належне вшанування захисників  і  захисниць України та увічнення пам’яті загиблих.
 На виконання завдань та заходів комплексної Програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024 – 2028 роки, на засіданні ХХІІ сесії VIII скликання Харківської обласної ради 10.04.2024 затверджено Порядки використання коштів обласного бюджету на виплати:
- одноразової адресної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України (рішення № 833-VIII);
 - щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України (рішення № 834-VIII);
 - щомісячної адресної грошової допомоги на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України (рішення № 835-VIII).


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 10 квітня 2024 року № 833-VIII
(XXII сесія VIII скликання)
 
ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету на виплату одноразової адресної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України
 
1. Виплата одноразової адресної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, зазначена у підпункті 2.3.1 пункту 2.3 підрозділу 2. «Надання додаткових гарантій у сфері соціального захисту захисникам і захисницям України» розділу 8. «Завдання та заходи комплексної Програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024 – 2028 роки» комплексної Програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024–2028 роки (зі змінами).
2. Порядок використання коштів обласного бюджету на виплату одноразової адресної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України (далі – Порядок) визначає механізм виплати одноразової адресної грошової допомоги (далі – одноразова допомога) мешканцям Харківської області з числа осіб, визначених  у частині першій статті 2 Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей».
3. Одноразова допомога надається у межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на виконання комплексної Програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024 – 2028 роки (зі змінами).
4. Питання щодо надання одноразової допомоги розглядається Управлінням у справах ветеранів Харківської обласної державної (військової) адміністрації за дорученням голови (начальника) Харківської обласної державної (військової) адміністрації.
5. Підставою для розгляду питання щодо надання одноразової допомоги є особиста заява громадянина на ім’я голови (начальника) Харківської обласної державної (військової) адміністрації або голови Харківської обласної ради та засвідчені в установленому чинним законодавством порядку таких документів:
копії паспорта громадянина України (усіх заповнених сторінок) заявника (при наданні копії ID-паспорта: копії лицьового та зворотного боку та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника);
копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, копії сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. У разі, якщо заявник має ID-паспорт, довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків не надається;
виписки з Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
довідки про відкриття поточного рахунку в Уповноваженому банку (Уповноваженими банками є банки, які відповідають вимогам, встановленим Порядком відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1231 (зі змінами), (далі – Уповноважений банк).
6. Заява та визначені у п. 5 Порядку документи подаються в паперовій чи, за технічної можливості, в електронній формі на офіційні електронні адреси Харківської обласної державної (військової) адміністрації або Харківської обласної ради.
7. Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної (військової) адміністрації забезпечує:
формування списків та особових справ отримувачів одноразової допомоги на підставі поданих заяв та засвідчених в установленому чинним законодавством порядку копій документів, визначених у п. 5 Порядку;
передачу сформованих списків та особових справ отримувачів одноразової допомоги до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації.
8. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації забезпечує фінансування Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат для виплати одноразової допомоги, визначеної цим Порядком.
9. Обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат:
забезпечує оформлення виплатних документів;
здійснює виплату одноразової допомоги на підставі списків, сформованих Управлінням у справах ветеранів Харківської обласної державної (військової) адміністрації, наданих через Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації, за рахунок коштів обласного бюджету виходячи з можливостей обласного бюджету в розмірі 50 000 грн відповідно до Кошторису витрат на виконання комплексної Програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024–2028 роки (зі змінами), затвердженого на відповідний рік, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок заявника в Уповноваженому банку.
10. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.
11. Інформування профільних постійних комісій обласної ради з питань соціальної політики, співпраці з інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та у справах учасників АТО/ООС та з питань бюджету про використання відповідних коштів обласного бюджету на виплату одноразової адресної грошової допомоги здійснюється щоквартально.
 
 
Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради                                                                                        Оксана МАЛИШЕВА
 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 10 квітня 2024 року № 834-VIII
(XXII сесія VIII скликання)
 
ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету на виплату
щомісячної адресної грошової допомоги
дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України
 
1. Виплату щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України передбачено у підпункті 
2.1.1 пункту 2.1 підрозділу 2. «Надання додаткових гарантій у сфері соціального захисту захисникам і захисницям України» розділу 8. «Завдання та заходи комплексної Програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024 – 2028 роки» комплексної Програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024 – 2028 роки (зі змінами).
2. Цей Порядок визначає механізм виплати щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які були зареєстровані на момент смерті у Харківській області (крім м. Харкова), у розмірі 8000 грн до досягнення дитиною 18 років (далі – щомісячна допомога).
3. Щомісячна допомога надається у межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на виконання комплексної Програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024 – 2028 роки (зі змінами).
4. Виплата щомісячної допомоги здійснюється з місяця подання заяви.
5. Для виплати щомісячної допомоги заявник звертається до виконавчого органу сільської, селищної, міської рад територіальних громад або самостійних структурних підрозділів з питань соціального захисту населення виконавчих органів сільських, селищних, міських рад територіальних громад (у разі їхнього утворення) за місцем реєстрації на момент смерті загиблого (померлого) захисника чи захисниці України із особистою заявою та засвідченими в установленому чинним законодавством порядку копіями таких документів:
заяви законного представника дитини або дитини, яка досягла 14 років;
паспорта громадянина України (всіх заповнених сторінок) заявника (при наданні копії ID-паспорта (лицьового та зворотного боку);
свідоцтва про народження дитини;
посвідчення члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України;
рішення органу опіки та піклування (за необхідності);
довідки про відкриття поточного рахунку в Уповноваженому банку (Уповноваженими банками є банки, визначені переможцями конкурсу на право виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ через поточні рахунки відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1231, (далі – Уповноважений банк).
6. Заява та зазначені у п. 5 Порядку документи подаються в паперовій чи, за технічної можливості, в електронній формі. 
7. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад територіальних громад формують та затверджують списки загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які на момент смерті були зареєстровані на території громади.
8. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад територіальних громад або самостійні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення виконавчих органів сільських, селищних, міських рад територіальних громад (у разі їхнього утворення) передають до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат особову справу із заявою та пакетом документів, що визначені цим Порядком.
9. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації забезпечує фінансування Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат для виплати щомісячної допомоги, визначеної цим Порядком, відповідно до Кошторису витрат на виконання комплексної Програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024 – 2028 роки (зі змінами), затвердженого на відповідний рік.
10. Виплата щомісячної допомоги припиняється у разі смерті дитини або законного представника дитини (до моменту призначення іншого законного представника) з місяця, наступного за місяцем настання смерті дитини або законного представника дитини. Після призначення іншого законного представника дитини виплати поновлюється з місяця її припинення.
11. Обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат:
 - забезпечує оформлення виплатних документів;
 - здійснює перерахування коштів на поточний рахунок заявника, відкритого в Уповноваженому банку;
- щоквартально інформує профільні постійні комісії обласної ради з питань соціальної політики, співпраці з інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та у справах учасників АТО/ООС та з питань бюджету про використання відповідних коштів обласного бюджету та кількість отримувачів адресної матеріальної допомоги.
Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.
 
 
 
 
Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради                                                                                          Оксана МАЛИШЕВА


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 10 квітня 2024 року № 835-VIII
(XXII сесія VIII скликання)
 
ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету на виплату
щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат
на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей
загиблих (померлих) захисників і захисниць України
 
1. Виплату щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України передбачено у підпункті 2.1.2 пункту 
2.1 підрозділу 2. «Надання додаткових гарантій у сфері соціального захисту захисникам і захисницям України» розділу 8. «Завдання та заходи комплексної Програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024 – 2028 роки» комплексної Програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024 – 2028 роки (зі змінами).
2. Цей Порядок визначає механізм виплати щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які зареєстровані та фактично проживають на території Харківської області (крім м. Харків), розмір якої має відповідати розміру пільги, наданої відповідно до положень Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», – до 50 % (але не більше ніж 100 % з урахуванням виплат з державного бюджету) плати за користування житлом (квартирна плата) та за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами), скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання відповідно до соціальних нормативів користування зазначеними послугами (далі – пільга), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», розрахованої органами Пенсійного фонду України.
3. Щомісячна допомога надається у межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на виконання комплексної Програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024 – 2028 роки (зі змінами).
4. Виплата щомісячної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг (далі – щомісячна допомога) здійснюється членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України (далі – заявники), які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України як отримувачі пільги, з місяця подання заяви.
5. Для виплати щомісячної допомоги заявник звертається до виконавчого органу сільської, селищної, міської рад територіальних громад або самостійних структурних підрозділів з питань соціального захисту населення виконавчих органів сільських, селищних, міських рад територіальних громад (у разі їхнього утворення) за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання із особистою заявою та засвідченими в установленому чинним законодавством порядку копіями таких документів:
паспорта громадянина України (всіх заповнених сторінок) заявника (при наданні копії ID-паспорта (лицьового та зворотного боку) необхідно надати витяг із Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника). У разі якщо адреси зареєстрованого та фактичного місця проживання не збігаються, надається копія документа, що підтверджує місце фактичне проживання заявника;
довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків отримувача адресної допомоги або, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, копії сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. У разі якщо заявник має ID-паспорт, копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків не надається;
посвідчення члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України;
та довідку про відкриття поточного рахунку в Уповноваженому банку (Уповноваженими банками є банки, які відповідають вимогам, встановленим Порядком відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1231 (зі змінами), (далі – Уповноважений банк).
6. Заява та визначені у п. 5 Порядку документи подаються в паперовій чи, за технічної можливості, в електронній формі. 
7. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад територіальних громад або самостійні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення виконавчих органів сільських, селищних, міських рад територіальних громад (у разі їхнього утворення):
щомісяця до 25 числа направляють запит до Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області про розміри призначеної пільги заявникам у поточному місяці;
на підставі поданих заяв та засвідчених в установленому чинним законодавством порядку, копій документів, зазначених у п. 5 Порядку, отриманої інформації від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, щомісяця формують списки отримувачів щомісячної допомоги, із зазначенням суми щомісячної допомоги, та передають їх до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат;
у разі отримання інформації, зазначеної у пункті 11 цього Порядку, доводять її до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.
8. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації здійснює фінансування Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат для виплати щомісячної допомоги відповідно до цього Порядку.
9. Обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат:
забезпечує оформлення виплатних документів;
на підставі наданих списків отримувачів щомісячної допомоги здійснює виплату за рахунок коштів обласного бюджету виходячи з можливостей обласного бюджету відповідно до Кошторису витрат на виконання комплексної Програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024 – 2028 роки (зі змінами), затвердженого на відповідний рік, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок в Уповноваженому банку.
10. У разі смерті заявника, якому призначено щомісячну допомогу, остання сума виплати розраховується за повний місяць, в якому настала смерть заявника.
11. У разі зміни обставин, які можуть вплинути на право отримання щомісячної допомоги, заявник повинен в 10-ти денний термін повідомити про них виконавчі органи сільських, селищних, міських рад територіальних громад або самостійні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення виконавчих органів сільських, селищних, міських рад територіальних громад (у разі їхнього утворення) за місцем реєстрації або фактичного проживання.
12. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.
 Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради                                                                                          Оксана МАЛИШЕВА« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи бажаєте Ви евакуюватися?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь